» Tovább


» Tovább


» Tovább


» Tovább

Belépés

»
x

Imádsággal Isten előtt egymásért

 

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője,

aki mindenható és irgalmas vagy,
aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba,
hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen,
tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén
ezekben a nehéz, zűrzavart és aggodalmat okozó időkben
Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és
megnyugvásra van szükségük,
szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől,
gyógyítsd meg a betegeinket,
adj vigasztalást a családjaiknak,
bölcsességet a döntéshozóknak,
erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és
önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak.
Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején,
de szabadíts meg minden rossztól.
Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt
élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!
 
(ANGELO BAGNASCO BÍBOROS, GENOVA ÉRSEKE
ÉS JEAN-CLAUDE HOLLERICH SJ BÍBOROS, LUXEMBURG ÉRSEKE)
 

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé
tetted az emberiség életét.
Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és
csodálatos törvényszerűségeiért.
Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére
megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról
és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is
harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk
egyre szebb és tartalmasabb legyen.
 
De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök
életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála
és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök
boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket,
amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet
még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te
kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy
mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét!
Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy
megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés
terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és
a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz.
Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben
elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak
és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor
helytállásukhoz.
Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő
szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi
segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy
aggódó hozzátartozóknak.
Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is
hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással
elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója,
könyörögj értünk!
Ámen.
 
(ERDŐ PÉTER BÍBOROS)
 

Betegek anyja, Szűz Mária,

virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat,
akik haláltusájukat vívják,
akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
akiket senki se ápol, mert nincs rá pénzük,
akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,
akiknek pihenniük kellene,
de a szükség munkára kényszeríti őket,
akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik,
akiket betegség közben még
a családjuk szükségének gondjai is kínoznak,
akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről,
akik nem hisznek a túlvilágban,
akik Isten ellen zúgolódnak, káromolják, és őt átkozzák,
akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett!
 
(FERNAND LELOTTE SJ)
 

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem
oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és
áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent
Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.

Cím: 2151, Fót, Vörösmarty utca 2.

Sebők Sándor:

+36(20)222-26-87

+36(30)422-76-15

Plébánia:

+36(27)358-083

Email: fotromkat@invitel.hu

Facebook: fotikatolikuscsaladok

Szentmisék rendje

Szeptember 1-től május 31-ig

Hétfő - csütörtök:   7:00
Péntek: 17:30
Elsőpéntek:   7:00-kor is
Szombat:   7:00
18:00 Kisalagon
Vasárnap: 10:00
18:00

Március 22-től a szentmiséket a nép részvétele nélkül tartjuk.

Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00 - 11:30-ig
Kedd:14:30 - 17:00-ig
Szerda:  9:00 - 11:30-ig
Csütörtök:nincs irodai szolgálat
Péntek:14:30 - 17:00-ig
Beteghez bármikor megyünk!

Idegenvezetés:

»Lásd részletesen a "Templomról/Látogatási információ" menü alatt

Pellegrinus Vallásturisztikai Iroda

Megújultak a szentély képei

Támogatta a Nemzeti Kultúrális Alap

Kérjük, segítsen adományával!
Sz.sz: 11704007-20027320
Adószám: 19827786-1-13

Fóti Római Katolikus Egyházközség hivatalos honlapja. Minden jog fenntartva © 2012-2019.