» Tovább


» Tovább


» Tovább


» Tovább

Belépés

»
x

Szentmisék rendje 2019. április 14 - április 21

(április 14 – április 21.)

Április 14. Virágvasárnap

10:00 †id. és ifj. Guzsaly Istvánért, †Guzsaly Lászlóért, †szülőkért, †testvérekért, †rokonokért és élő családtagokért; A Német, a Szauter, a Lánczky, a Horvai és a Bakos család élő és †tagjaiért,Orgonás

18:00 †Szülőkért, Kovács Gyuláért és Emmáért,Orgonás

Április 15. Nagyhétfő

7:00 †Juhász Lászlóné lelkiüdvéért születésnapja alkalmából valamint élő és †családtagjaiért,Orgonás

Április 16. Nagykedd

7:00 Beteg János gyógyulásáért,Orgonás

12:00 †Tamási Ágnes temetése Újpesten

Április 17. Nagyszerda

7:00 †Turai Sándorért és vejéért haláluk évfordulója alkalmából, Orgonás

11:00 †Bíró Árpád István temetése Fóton

Április 18. NAGYCSÜTÖRTÖK

REGGEL 7-fél 8-ig:Szentgyónási lehetőség.Fél 8-tól:Jeremiás siralmai.

ESTE 6-kor:Szentmise az utolsó vacsora emlékére, amely †Bíró Árpád István temetési miséje is lesz. (Lábmosás szertartása, oltárfosztás)

ESTE 9-től MisztériumjátékUtána 2-ig: Virrasztás Jézussal, Egyházközségünk megújulásáért, a Szentlélek kiáradásáért, megtérésünkért.

Április 19. NAGYPÉNTEK

REGGEL 7-fél 8-ig: Szentgyónási lehetőség

Fél 8-tól:Jeremiás siralmai

Du. 3-kor:Keresztúti ájtatosság a templomkertben. (A templomban kezdjük!)Utána Szentsír látogatás.

ESTE 6-kor: SZERTARTÁSOK: Passió éneklés, könyörgések, hódolat a Szent Kereszt előtt, prédikáció, áldoztatás.

Április 20. NAGYSZOMBAT

REGGEL 7-kor: Szentségkitétel a szentsírnál.

REGGEL 7-fél 8-ig:Szentgyónási lehetőség.

Fél 8-tól:Jeremiás siralmai.Egész nap szentsír látogatási lehetőség!

ESTE 9-kor: SZERTARTÁSOK: Tűzszentelés a templom bejáratánál, fény-ünnepség, olvasmányok a Szentírásból. Közben megkezdődik a föltámadási szentmise. A szentmise folyamán megáldjuk a keresztvizet. A SZENTMISE VÉGÉN TARTJUK A GYERTYÁS FÖLTÁMADÁSI KÖRMENETET!!! (Mindenki hozzon magával gyertyát már a 9 órakor kezdődő tűzszentelésre, ill. fény-ünnepségre!)

Április 21. HÚSVÉTVASÁRNAP

10:00 Ünnepi szentmise Templomunk jótevőiért; a Károlyi család élő és †tagjaiért; †Rózsahegyi Mihály halála 2. évfordulója alkalmából, a Bese és a Rózsahegyi család élő és †tagjaiért; a Kökény és a Sziráki család élő és †tagjaiért; †Tóth-Szivák Mihályné Mária lelkiüdvéért,Orgonás

Este 6:00 Szentmise,Orgonás